Riemersma Leasing

Blog: Het Groene Wagenpark

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een onderwerp van nu, het speelt ook een steeds grote rol voor het imago van een organisatie. De rol van het wagenpark wordt daarbij vaak onderschat. Echter, een groen wagenpark kan ook kosten reduceren. Hoe kunt u een groen wagenpark voor u laten werken?

Blog: Van bezit naar gebruik, is dat wel zo populair?

De liefde voor de auto neemt af, vooral bij jongeren. De liefhebber van de auto – die niet praatte over praktisch, maar over karakter – sterft uit en zo ook de auto met karakter. Jongeren zien de auto niet meer als statussymbool, maar als middel om van A naar B te komen, dat verder een groot deel van de dag stilstaat. De wens om een auto te bezitten verschuift naar de behoefte een auto te gebruiken.