Informatieboekje

Informatieboekje

Op deze pagina vind je de info die ook in het informatieboekje en de app staat vermeld. Zo heb je de info altijd bij de hand!

Aflevering van de auto

Wij verzoeken je bij het in ontvangst nemen van uw leaseauto een afleveringsformulier te ondertekenen. Controleer in ieder geval de kilometerstand, de juiste afleverdatum, de meegeleverde opties en accessoires en het aantal sleutels. Wij verzoeken je de voorschriften van de fabrikant wat betreft de inrijperiode op te volgen en te controleren wanneer de eerste inspectiebeurt van de auto plaats dient te vinden.

Controles aan de auto

Als bestuurder ben je verantwoordelijk voor het regelmatig controleren van het olie-, rem- of koelvloeistofniveau alsmede de ruitensproeiervloeistof. Indien nodig moeten deze bijgevuld worden met vloeistoffen die voldoen aan de door de fabriek voorgeschreven specificaties.

  • Vul het koelsysteem nooit met water bij
  • Bij brandende controlelampjes dien je onmiddellijk het instructieboekje te raadplegen voordat je verder rijdt.
  • Rij nooit verder met te weinig koelvloeistof, motorolie of remvloeistof. Riemersma Leasing aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ontstaan ten gevolge van een te lage concentratie antivries of een te laag olie-, rem- of koelvloeistofniveau.

Raadpleeg ook de handleiding van je auto over de uit te voeren controles en werkzaamheden.

Gebruik van de auto

Als bestuurder dien je de auto zorgvuldig te gebruiken voor het doel waarvoor deze bestemd en uitgerust is. Verhuur van de auto of vervoer van goederen of personen tegen betaling is slechts toegestaan indien dit uitdrukkelijk in het leasecontract is overeengekomen. Deelnemen aan prestatie- of snelheidsritten evenals het geven van rijles is niet toegestaan.

Eindverantwoordelijk voor het gebruik van de leaseauto is de lessee ofwel de contractant van Riemersma Leasing. Zij geeft toestemming wie er gebruik mag maken van de auto en kan je daar ook het beste over informeren. De bestuurder dient uiteraard in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Tussentijdse wijziging van de vaste bestuurder of adreswijzigingen van de vaste bestuurder kunt u Riemersma Leasing schriftelijk doorgeven of via www.riemersmaleasing.nl.

Gebruik in het buitenland

Met betrekking tot de auto zijn alle kosten van vervangend vervoer en hulpverlening afgedekt mits deze componenten zijn opgenomen in je leasecontract. Wel adviseren wij een persoonlijke reis- en of bagageverzekering af te sluiten wanneer je met de auto naar het buitenland gaat. Indien er geen hulpverlening in je leasecontract is opgenomen dien je je voor het gebruik van de auto in het buitenland te verzekeren voor het repatriëren van de auto. Kleine direct noodzakelijke reparaties in het buitenland (tot een bedrag van ongeveer € 250,00) kun je direct laten uitvoeren. De kosten hiervan kunt u bij Riemersma Leasing declareren door overlegging van de originele nota. Bij grotere reparaties dient altijd vooraf toestemming gevraagd te worden aan Riemersma Leasing.

Reparatie en onderhoud

Het onderhoud dient uitgevoerd te worden conform de door de fabrikant opgestelde onderhoudsintervallen en door een dealer of door een BOVAG-erkend universeel autobedrijf. Een universeel bedrijf dient vooraf met Riemersma Leasing afspraken te maken over voorwaarden. Voordat wordt gestart met het uitvoeren van de werkzaamheden dient de reparateur contact op te nemen met de afdeling reparatie en onderhoud van Riemersma Leasing: +31 (0)73 850 47 51.

Universele reparaties zoals het bijvullen van olie, het vervangen van lampen of het vernieuwen van banden mogen uitgevoerd worden bij universele garagebedrijven of bij zogenaamde “fastfitters”. De kosten voor het tussentijds bijvullen van vloeistoffen en voor het wassen, reinigen, parkeren, tolheffing, verkeersovertredingen etc. zijn niet voor rekening van Riemersma Leasing.

N.B: Bij een groot aantal auto’s zal op het display van de kilometerteller worden aangegeven wanneer de auto een onderhoudsbeurt nodig heeft. In het instructieboekje van de auto vindt u hierover nadere uitleg.

Banden

Bandenspanning
De juiste bandenspanning zorgt voor een optimaal rijcomfort en besparing op brandstofkosten. De spanning is vaak te vinden op een sticker in het portier, in de handleiding van de auto of bij navraag bij de dealer.

Slijtage
Maak bij een profiel van ongeveer 2 mm een afspraak voor vervanging.

Banden wisselen
Voor het wisselen van de banden kun je een afspraak maken bij Euromaster via 088-00656 00 of via www.euromaster.nl

Winterbanden
Winterbanden worden geadviseerd bij een temperatuur lager dan 7 graden Celsius, zodat u altijd veilig op weg gaat. Dat betekent in de praktijk dat u van november tot en met maart met winterbanden rijdt.

Vervangende auto / Huurauto

Vervangend vervoer dient altijd met toestemming vooraf van Riemersma Leasing (of haar Alarmdienst) ingezet te worden. Afhankelijk van de voorwaarden in het leasecontract zal deze huurauto wel of niet aan de contractant worden doorbelast. Belangrijk is dat wanneer je de huurauto inlevert, deze onmiddellijk wordt afgemeld bij de desbetreffende verhuurmaatschappij. Tot het moment van afmelding blijft de berijder en/of contractant verantwoordelijk, ook voor de eventuele kosten van niet tijdig afmelden.

Ruitschade

Bij vervanging of herstel van ruiten is het invullen van een schadeformulier niet nodig. Wel dien je de ruitschade bij Riemersma Leasing te melden. De ruiten kun je laten repareren of vervangen door Autotaalglas of bij een door Riemersma Leasing nader te bepalen reparateur.
Autotaalglas is 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer 0800-0828 (vanuit het buitenland: +31 13 583 53 53).

Indien de voorruit hersteld kan worden, dan zal er geen eigen risico worden doorberekend. Bij vervanging van een ruit door Autotalglas verlaagt de verzekeraar van Riemersma Leasing, evenals de meeste andere verzekeraars, het eigen risico met €67,00.

Overige schade

Iedere schade dien je zo snel mogelijk bij ons te melden. Je kunt dit telefonisch doen via +31 (0)73 850 47 52 of via de website. Ook dien je het Europees schadeformulier aan de voor – én achterzijde volledig in te vullen en binnen 48 uur aan ons toe te sturen. Wanneer er een tegenpartij bij een aanrijding is betrokken vul je met hem/haar de voorzijde van het formulier ter plaatse in. De aansprakelijkheid woedt aan de hand van deze gezamenlijke verklaring bepaald. Vul de voorzijde dus zorgvuldig en compleet in. De achterzijde kun je later op een rustig moment invullen. Het is van belang namen en adressen van zoveel mogelijk getuigen (ook van eventuele familieleden) te noteren.  Bij letselschade, grote materiële schade of bij discussie over de toedracht moet de politie worden gewaarschuwd. Ook dien je bij parkeerschade met een onbekend gebleven tegenpartij, bij vandalismeschade, bij inbraakschade of bij (poging tot) diefstal een proces-verbaal op te laten maken.

Bij diefstal dien je direct contact op te nemen met Riemersma Leasing, afdeling schade +31 73 850 4752 of buiten onze kantooruren met onze 24-uursalarmdienst: +31 73 850 4740.

We attenderen je erop dat je bij multimedia-apparatuur met een afneembaar front deze te allen tijde dient te verwijderen (ook bij je thuis op de oprit!). Een inbraakschade wordt namelijk niet uitgekeerd wanneer je dit front niet kunt overleggen na inbraak.

Ook wanneer je kostbare zaken, zoals een mobiele telefoon of een laptop, (duidelijk zichtbaar) in de auto achter laat, wordt de schade aan de auto niet uitgekeerd. Schade die de verzekeraar niet uitkeert, wordt verhaald op de contractant.

Schade die je met een aanhanger of caravan die aan de auto gekoppeld is aan derden veroorzaakt, wordt door de verzekering van de auto vergoed. De cascoverzekering van de aanhanger of caravan dient je zelf te verzorgen.

Hulpverlening / Alarmdienst

Wanneer hulpverlening in je leasecontract is opgenomen en je hebt te maken met immobiliteit als gevolg van een technisch probleem, schade aan de auto of diefstal van de auto, dan kun je een beroep doen op assistentie via +31 73 850 4750. Indien je als gevolg van ruitschade niet verder kunt rijden dan kun je rechtstreeks contact opnemen met Autotaalglas via telefoonnummer 0800-0828 (vanuit het buitenland: +31 13 583 53 53).

Brandstofpas

Indien je gebruik maakt van een brandstofpas via Riemersma Leasing dan dien je bij verlies of diefstal van de pas dit onmiddellijk door te geven aan Riemersma Leasing. De pas zal dan worden geblokkeerd. Indien je te vaak een onjuiste pincode invoert, dan kun je met je pas bij het betreffende station 24 uur niet meer tanken. Bij andere tankstations kun je de pas gewoon blijven gebruiken. Pincodes zijn om veiligheidsredenen uitsluitend schriftelijk opvraagbaar. In voorkomende gevallen vragen wij daarvoor uw begrip. Brandstofkosten kun je, indien opgenomen in je leasecontract, declareren via onze website. Na accordering door je werkgever kun je het formulier per post aan Riemersma Leasing versturen. Tot slot wijzen wij je erop dat je bij iedere tanking (met uitzondering van het tanken van vervangende auto’s) de juiste kilometerstand dient in te vullen.

Accessoires

Accessoires mogen voor eigen rekening worden gemonteerd, echter bij verwijdering van deze accessoires mag geen schade aan de auto zichtbaar zijn. Accessoires die in de leaseprijs zijn opgenomen mogen nooit verwijderd worden. Tot een bedrag van € 450,00 excl. BTW zijn de privé-accessoires gratis mee te verzekeren. Wel dient dan vooraf een kopie van de aankoopnota bij ons aanwezig te zijn. De uitkering vindt plaats onder aftrek van het BTW-bedrag. Mocht het totaalbedrag van de accessoires boven de € 450,00 excl. BTW uitkomen, dan is dit tegen een beperkt tarief te verzekeren. Bovenstaande is alleen van toepassing wanneer de verzekering van de auto is opgenomen in het leasecontract. Alleen accessoires die vast in of aan de auto zijn gemonteerd zijn mee te verzekeren (mobiele telefoons en losse navigatiesystemen dus niet).

Overige regelingen

Wanneer je vragen hebt over eventuele overige regelingen dan verzoeken wij je om deze te richten aan de voor de leaseauto’s verantwoordelijke persoon binnen je organisatie.

Overige regelingen

Het inleveren van je leaseauto, of deze al dan niet wordt vervangen door een auto van Riemersma Leasing, dient altijd in overleg met Riemersma Leasing plaats te vinden. Wanneer je bij de inlevering aanwezig bent zal gezamenlijk een inleverformulier worden ingevuld waarop de kilometerstand genoteerd wordt en eventuele schades worden aangetekend. De definitieve inname vindt altijd plaats op kantoor van Riemersma Leasing, dus ook de vaststelling van eventuele schades. Wij verzoeken je eventueel aanwezige schades op de auto vóóraf aan Riemersma Leasing te melden door middel van een schadeaangifteformulier. Schades die worden geconstateerd bij inlevering kunnen niet meer worden geclaimd bij de verzekeraar van Riemersma Leasing. De auto dient op zomerbanden te worden ingeleverd. Winterbanden die niet in een centrale opslag liggen worden geacht met de auto te worden ingeleverd. Bij inlevering dienen overhandigd te worden:

  • Het kentekenbewijs en indien de auto APK gekeurd is het keuringsbewijs
  • Alle meegeleverde sleutels
  • Onderhoudsboekje en handleidingen van de auto en accessoires
  • Brandstofpas (indien van toepassing)
  • Accessoires die in het leasecontract zijn opgenomen (zoals bijv. trekhaak, dakdragers, losse tomtom enz.)

Indien het kentekenbewijs en/of de reservesleutel niet kan worden overlegd zullen de kosten die hierdoor ontstaan aan lessee in rekening worden gebracht. U bent zelf verantwoordelijk voor de verwijdering van privéaccessoires, op een dusdanige manier dat er géén gevolgschade ontstaat. Voor eventuele privé-accessoires die u niet verwijdert, wordt geen compensatie gegeven.

Contact

Heb je vragen? We helpen je graag verder! Bekijk hier onze contactgegevens.

Contact

Riemersma Leasing
De Waterman 7-a
5215 MX ‘s-Hertogenbosch

+31(0)73 850 47 50

TwitterTwitter

Stel je vraag

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.