Als berijder van uw Private Leaseauto wilt u de dienstverlening krijgen waar u recht op heeft. Hieronder vindt u een antwoord op de meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan via het contactformulier of via

073 – 8504750.

Private Lease Algemeen

Wat is Private Lease?
Met Private Lease kunt u als particulier tegen een vast maandbedrag een nieuwe auto rijden zonder dat deze van u is. De periode kunt u zelf bepalen, maar varieert tussen de 24 en 60 maanden. Het maandbedrag bevat alle kosten exclusief brandstof.
Kan iedereen een Private Leaseovereenkomst afsluiten?
Private Lease bij Riemersma Leasing is voor medewerkers van onze klanten en/of relaties van Riemersma Leasing. Verder stellen wij nog een aantal voorwaarden om er zeker van te zijn dat de overeenkomst nagekomen wordt. De acceptatie voor een Private Leaseovereenkomst loopt via EDR Credit Services. Zij bepalen of u kredietwaardig bent en door de acceptatie komt. Lees meer over de  acceptatie in de acceptatieprocedure.
Waarom heb ik geen bijtelling bij een Private Leaseovereenkomst?
Bijtelling geldt alleen wanneer een zakelijke auto ook privé gebruikt wordt. De werkgever stelt hierbij een auto beschikbaar en gaat het contract aan. Bij Private Lease sluit je het contract privé af en is er dus geen sprake van bijtelling.
Hoe gaat Riemersma Leasing om met mijn privacy?
Riemersma Leasing respecteert uw privacy en vindt het van groot belang zorgvuldig en vertrouwelijk om te gaan met uw persoonlijke gegevens. Lees meer over uw privacy in de privacy- en gebruiksvoorwaarden.
Wie mag er in de Private Leaseauto rijden?
Iedereen met een geldig rijbewijs mag in de auto rijden. Let op, u blijft te allen tijde verantwoordelijk voor uw Private Leaseauto.
Ik heb een klacht. Hoe kan ik deze indienen?
Het kan zijn dat u niet helemaal tevreden bent over het product, de dienst of de service. Is hier sprake van dan horen wij dat graag. U kunt uw klacht melden via pl@riemersmaleasing.nl, 073 - 8504750 of via het contactformulier. Lees meer over het indienen en de afhandeling van klachten in onze klachtenregeling.

Uw Private Leaseovereenkomst

Wat houdt de Private Leaseovereenkomst in?
Een Private Leaseovereenkomst houdt in dat u een vast bedrag per maand betaalt voor het gebruik van een auto. In deze Private Leaseovereenkomst zijn kosten opgenomen als:

Afschrijving & rente;

Wegenbelasting (MRB);

All-Risk verzekering (WA / Casco);

Schade Verzekering Inzittende (SVI);

Reparatie, Onderhoud & Banden;

Pechhulp;

Vervangend vervoer (na 48 uur).

De Private Leaseovereenkomst wordt altijd afgesloten exclusief brandstof.
Hoe ziet een Private Leaseovereenkomst bij Riemersma Leasing eruit?
Bekijk een voorbeeld Private Leaseovereenkomst van Riemersma Leasing.
Word ik geregistreerd bij BKR?
Wanneer u een Private Leaseovereenkomst aangaat, wordt dit geregistreerd bij BKR onder de code OA (Operational Autolease). Private lease bestaat uit twee componenten: een financiële- en een service component (voor belasting, onderhoud, reparatie en verzekeringen). Uitsluitend de financiële component wordt geregistreerd in CKI. Er geldt altijd een vaste afslag van 35% voor servicekosten. Het geregistreerde bedrag bedraagt 65% van de totaalsom. Wanneer u bij Riemersma Leasing een Private Leaseovereenkomst afsluit, wordt dit geregistreerd bij BKR voor 65% van het totale bedrag over de totale looptijd.

Dit is als volgt te berekenen: leasetermijn x looptijd x 65%. Bijvoorbeeld:

Leasetermijn is € 249,-

Looptijd is 48 maanden

Dan is uw registratie: € 249 x 48 x 65% = € 7.768,80

Kan ik een aanbetaling doen?
Nee, een aanbetaling is niet mogelijk onder de voorwaarden van het Keurmerk Private Lease. Wel vragen wij een waarborgsom ter hoogte van één maandtermijn.
Wat is de hoogte van de eigen bijdrage?
Standaard geldt bij niet-verhaalbare schade een eigen bijdrage van € 135,-. Indien zich binnen 12 maanden meer dan 2 niet-verhaalbare schadegevallen voordoen, wordt de eigen bijdrage verhoogd naar € 450,-. Deze verhoging geldt daarna voor de resterende duur van de leaseperiode.   Voor bestuurders onder de 23 jaar geldt een eigen bijdrage van € 270,- per niet-verhaalbare schade. In geval van verhoging geldt voor deze doelgroep een eigen bijdrage van € 585,-.   Bij schade aan de voorruit is er géén eigen bijdrage van toepassing indien de ruit kan worden gerepareerd. Bij vervanging van de voorruit zal de eigen bijdrage met € 68,- worden verlaagd indien deze vervanging gebeurt door een door Riemersma Leasing geselecteerde hersteller.
Kan het maandbedrag tijdens de looptijd wijzigen?
Riemersma Leasing mag het termijnbedrag na de totstandkoming van de Private Leaseovereenkomst wijzigen als gevolg van fiscale wijzigingen en/of aangepast gebruik. Fiscale wijzigingen zijn o.a. wegenbelasting, btw of assurantiebelasting. Ook kan de aanschafprijs voor aflevering veranderen of kan door meer / minder kilometerverbruik het maandbedrag aangepast worden.
Wat als ik meer of minder kilometers rijd?
De meerkilometers worden jaarlijks in rekening gebracht aan de hand van de door u opgegeven kilometerstand tegen de meerkilometerprijs die is overeengekomen in de Private Leaseovereenkomst. Indien er sprake is van minder gereden kilometers worden deze jaarlijks aan u betaald door de jaarlijks opgegeven kilometerstand tegen de minderkilometerprijs die is overeengekomen in de leaseovereenkomst te verrekenen.
Kan ik mijn Private Leaseovereenkomst eerder opzeggen?
U kunt uw Private Leaseovereenkomst voortijdig opzeggen, mits de eerste 12 maanden van uw Private Leaseovereenkomst zijn verstreken. Bovendien geldt er een opzegtermijn van één maand. Riemersma Leasing hanteert dan een vast percentage van 50% over de resterende leaseperiode. Bijvoorbeeld:

Leasetermijn is € 249,-

Resterende looptijd is 12 maanden

De opzegvergoeding is dan: € 249 x 12 x 50% = € 1.494,-

Bovengrens opzegvergoeding Er is een grens ingesteld aan de opzegvergoeding. Bereken hiervoor het verschil tussen de gezamenlijke termijn bedragen die u heeft betaald en nog moet betalen tot het moment van opzegging, en de gezamenlijke – hogere – termijnbedragen die u tot dat moment had moeten betalen als u direct de leaseovereenkomst voor de kortere duur was aangegaan. Het bedrag dat hier uitkomt, is de maximale opzegvergoeding die u betaalt. Bijvoorbeeld:

Leasetermijn op basis van 48 maanden € 249,-

Leasetermijn op basis van 36 maanden € 299,-

Verschil nog te betalen is het verschil in leasetermijn over de verstreken periode:

€ 299,- – € 249,- = € 50,- x 36 maanden is € 1.800,-

In dit geval is de bovenstaande berekening voor u het voordeligst. De € 1.494,- is de opzegvergoeding die u dan aan ons moet betalen. Lees meer over de opzegvergoeding in de Aanvullende Voorwaarden.
Wanneer eindigt de Private Leaseovereenkomst?
De leaseperiode eindigt zodra de duur is verstreken zoals in de leaseovereenkomst is overeengekomen, echter met een maximum van 60 maanden en/of met een maximum kilometrage van 120.000 kilometer voor benzineauto’s en 150.000 kilometer voor dieselauto’s en elektrische auto’s.
Waar kan ik de algemene voorwaarden vinden?
Bekijk de algemene voorwaarden en de aanvullende voorwaarden van Riemersma Leasing Private Lease.

Uw Private Leaseauto

Wat is de levertijd van de auto?
De levertijd varieert per merk en model. Heeft u een leaseauto gekozen die op voorraad staat, dan wordt deze vrijwel direct geleverd. Bij nieuw bestelde auto’s varieert de levertijd. Heeft u een nieuwe auto besteld? Dan wordt u altijd op de hoogte gehouden van de verwachte levertijd door Riemersma Leasing.
Waar kan ik de auto ophalen?
U ontvangt van ons een bericht zodra bekend is waar u het voertuig kunt ophalen. Het voertuig dient door de persoon of personen met wie de leaseovereenkomst is gesloten te worden opgehaald. U dient zich te legitimeren met een geldig rijbewijs.
Mag ik accessoires of andere wijzigingen of toevoegingen aanbrengen in het voertuig?
Dat mag wanneer wij u daarvoor schriftelijk toestemming hebben gegeven. De accessoires (zoals een trekhaak) moeten aangebracht en verwijderd kunnen worden zonder dat schade aan het voertuig ontstaat. Vóór inlevering van het voertuig moeten de accessoires verwijderd worden, behalve wanneer Riemersma Leasing u heeft bevestigd dat dat niet nodig is. Kosten van verzekering, onderhoud, reparatie en vervanging van door u zelf aangebrachte accessoires zijn voor uw eigen rekening.
Wat moet ik doen als ik mijn auto moet inleveren?
De leaseauto moet op de laatste werkdag van de leaseperiode ingeleverd worden. Daarvoor heeft u een afspraak gemaakt met Riemersma Leasing. Bij de inlevering vult u samen met Riemersma Leasing het innameformulier in. Het is belangrijk dat de auto inclusief alle toebehoren ingeleverd wordt. Bekijk ons innameprotocol voor meer informatie.

Pech & Schade

Wat moet ik doen als ik schade heb gereden?
Meld uw schade altijd direct bij Riemersma Leasing. Dat kan via het online schadeformulier of u kunt bellen naar onze schadeafdeling 073 – 8504752. Is er een tegenpartij bij betrokken? Vul dan altijd het Europees schadeformulier in en stuur dit z.s.m. naar Riemersma Leasing. Lees meer over schade.
Wat moet ik doen bij diefstal van de auto?
Schade aan uw leaseauto door inbraak of diefstal? Doe dan altijd aangifte bij de politie via www.politie.nl of 0900 – 8844. Meld daarna de diefstal van uw Private Leaseauto zo snel mogelijk aan Riemersma Leasing.

Op vakantie

Wanneer heb ik een buitenlandverklaring nodig?
Ga je met je leaseauto naar het buitenland dan heb je voor een aantal landen een buitenlandverklaring nodig. Dit is een bewijs dat je toestemming gekregen hebt van Riemersma Leasing om in de auto te rijden. Landen waar je een buitenlandverklaring voor nodig hebt: Albanië, Bulgarije, Bosnië-Herzegovina, Estland, Finland, Griekenland, Hongarije, Israël, Kroatië, Letland, Litouwen, Macedonië (Voormalige Joegoslavische Republiek), Marokko, Moldavië, Oekraïne, Polen, Roemenië, Servië, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Tunesië, Turkije, Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland, Wit-Rusland. Houd er rekening mee dat de verzekeringsdekking voor die landen van toepassing moet zijn. Dit is aangegeven op de groene kaart. Voor Oost-Europa of Noord-Afrika heb je een speciale buitenlandverklaring nodig, waar kosten aan verbonden zijn. REIS JE NAAR TURKIJE, MAROKKO, OEKRAINE OF TUNESIE? Het proces: 1. Riemersma Leasing stelt de machtiging voor je op en stuurt deze per post naar de KvK; 2. De KvK ondertekent de machtiging en je ontvangt deze z.s.m. Na ontvangst kun je op reis met je leaseauto! (m.u.v. reizen naar Turkije, Marokko, Oekraïne en Tunesië); 3. De KvK gelegaliseerde leaseverklaringen moeten worden voorzien van een zogenaamde apostille door één van de rechtbanken in Nederland. De leaseverklaring kan dan direct gebruikt worden in het bestemmingsland. Hieronder een overzicht van contactgegevens van rechtbanken in Nederland: https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/apostille-legalisatie/Paginas/Overzicht-rechtbanken.aspx Apostille: Ruim 100 landen (waaronder alle landen van de Europerse Unie) hebben het Apostilleverdrag ondertekend; officieel ‘het Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten’. Het verdrag beoogt eenvoudige procedures om officiële documenten te gebruiken in Nederland. Vraag de buitenlandverklaring aan via 073-850 4750 of neem online contact met ons op via het contactformulier. Vermeld bij het onderwerp dat het een buitenlandverklaring betreft en vermeld ook het vakantieland. Wij wensen  je een fijne vakantie!
Boetes in het buitenland
Aangehouden Bent u aangehouden vanwege een overtreding door de politie, dan kunt u ter plaatse een bekeuring krijgen. In veel gevallen is het beter deze bekeuring direct te betalen. Geflitst Wanneer u geflitst bent in het buitenland wordt de bekeuring thuis gestuurd, vaak weken of maanden later. Italië, Duitsland, Spanje, België, Frankrijk en Zwitserland sturen bekeuringen meestal naar het huisadres. Hoogte van de boete De hoogte van de boetes verschilt sterk per land. Waar wij in Nederland vooral hoge bedragen betalen voor een parkeerboete, tillen ze in sommige landen nog veel zwaarder aan verkeersovertredingen. De boetes lopen enorm hoog op en in bijvoorbeeld Spanje wordt de boete in sommige gevallen afgemeten aan de hoogte van het salaris. Niet betalen Betaalt u een verkeersboete uit het buitenland niet, dan ontvangt u meestal een 1e en 2e aanmaning. Vaak wordt ook het boetebedrag hoger. Betaalt u de boete na een aanmaning nog steeds niet? Dan kan een EU-lidstaat de inning van deze boete overdragen aan Nederland. U krijgt dan te maken met het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).