Riemersma Leasing
Riemersma Leasing
De Waterman 7-a
5215 MX ‘s-Hertogenbosch
+31(0)73 850 47 50 - info@riemersmaleasing.nl
Matchmakers in Mobiliteit

 keyboard_arrow_right
4012-allinco-elektrische-bedrijfswagen-directie.jpg

Allinco, op weg naar een duurzame organisatie

Geschreven door op 31-10-2023

Tijdens het evenement “Navigeer naar een duurzame toekomst”, dat Riemersma Leasing op 26 oktober j.l. organiseerde, nam Robin Wensing, technisch directeur Allinco BV Breda, ons mee in zijn verhaal “Allinco, op weg naar een duurzame organisatie”.

In een wereld waar duurzaamheid centraal staat, wordt het voor bedrijven essentieel om bewuste keuzes te maken die niet alleen hun eigen toekomst beïnvloeden, maar ook die van de aarde. Allinco, als toonaangevende organisatie in de ICT, omarmt de uitdagingen en kansen van duurzaamheid.

De drijfveren om te verduurzamen

De urgentie om te gaan verduurzamen begon uit noodzaak; de ketel moest namelijk worden vervangen. Daarnaast moest het energielabel van het bedrijfspand dringend worden verbeterd. Twee praktische zaken. Allinco heeft toen besloten om het project op te zetten vanuit de missie van het bedrijf “Actief betrokken”. Allinco wil actief betrokken zijn bij een duurzamere wereld. Ook de uitstraling, het imago van het bedrijf en de kostenbesparing op lange termijn zijn belangrijke drijfveren om te verduurzamen.

Imago Allinco als duurzame werkgever

Als werkgever wil Allinco niet alleen de beste talenten aantrekken, maar ook behouden. Werknemers hechten steeds meer waarde aan bedrijven die zich inzetten voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het imago van Allinco als milieubewuste werkgever draagt bij aan het aantrekken van hooggekwalificeerde professionals die zich verbonden voelen met de missie en waarden van het bedrijf.

Wet- en regelgeving

De wettelijke druk om milieuvriendelijk te opereren groeit gestaag. Allinco begrijpt dat naleving van milieuwetten niet alleen een verplichting is, maar ook een kans om positief bij te dragen aan de samenleving. Door proactief te handelen op het gebied van milieuregelgeving toont Allinco haar verantwoordelijkheid als bedrijf en draagt zij bij aan een duurzamere toekomst.

Verduurzamen kost geld

“Duurzaamheid gaat hand in hand met een flinke kostenbesparing op lange termijn, echter zal je eerst moeten investeren”, aldus Robin Wensing. Allinco liet het dak van het kantoor volleggen met zonnepanelen. Dit brengt de nodige kosten met zich mee. Ook zijn ze een aantal jaren geleden voorzichtig begonnen met het investeren in een elektrisch wagenpark. Eerst de directieleden en het MT. Enerzijds om het goede voorbeeld te geven, maar ook om de rest van het personeel te motiveren. Alle medewerkers, die in aanmerking komen voor een leaseauto, rijden op dit moment elektrisch. Naar alle tevredenheid. Nu zijn de bedrijfsbussen aan de beurt.  

  Allinco, elektrisch wagenpark, elektrische auto's in blauw          Allinco, elektrische bedrijfswagen Volkswagen ID BUZZ


Waar staat Allinco nu?

“Tijdens onze reis hebben we de medewerkerstevredenheid aanzienlijk zien stijgen. Dit vinden we het belangrijkste resultaat” vertelt Robin, “Daarnaast zien we een forse daling van gasverbruik door de nieuwe ketels en we verwarmen het kantoorpand elektrisch. Dit levert een enorme besparing op. Ook zien we een forse daling in het brandstofverbruik door het elektrificeren van het wagenpark. We hebben de afgelopen jaren duidelijk een groen(er) imago gecreëerd. Verduurzamen is best leuk ;).”