< naar nieuwsoverzicht

Big data en het wagenpark

Door: Open Circle Solutions

Steeds vaker verschijnen in het nieuws berichten over de ontwikkelingen van zelfrijdende auto’s door autofabrikanten en technologiebedrijven. Hoe verzamelen en gebruiken zij hiervoor big data, en wat kan big data voor u betekenen?

Verzamelen van gegevens

Er zijn meerdere typen gegevens over uw voertuig en rijgedrag te verzamelen. De technieken hiervoor zijn bovendien volop in ontwikkeling. Gegevens worden over een breed spectrum verzameld. Moderne auto’s, zoals bijvoorbeeld de modellen van Tesla, verzenden een enorme hoeveelheid aan informatie. Onder meer locatiegegevens (GPS), snelheid en acceleratie, en gegevens over de status van accu’s en elektromotoren. Meer recentere modellen verzamelen daarnaast radargegevens om op ieder moment een beeld van de wereld rondom de auto te vormen.

Rijgedrag

Fabrikanten kunnen zulke sensoren in hun producten inbouwen om gegevens te verzamelen. Andere partijen hebben die mogelijkheid niet en verzamelen op andere manieren gegevens. Verzekeraars bieden autoverzekeringen aan waar een klein blokje, vergelijkbaar met een usb-stick, in de OBD-poort (On-Board Diagnostics) van de auto gestoken moet worden om op basis van rijgedrag een eventuele korting op de premie te bepalen. De stick verzameld locatiegegevens en acceleratie, om zo het rijgedrag te scoren. Een rijstijl met veel hevige acceleraties en met regelmaat te hoge snelheden krijgt een lagere score dan een rustigere, behoudende bestuurder.

Opslag

Deze gestructureerde en ongestructureerde data van auto’s wordt verzameld in data warehouses, bijvoorbeeld op basis van het Hadoop platform. Er zijn verschillende complete suites van tools voor de verzameling, opslag en bewerking van big data op basis van Hadoop, zoals bijvoorbeeld Hortonworks.

Zelfrijdend

De verzamelde gegevens over voertuigen en het rijgedrag kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Technologiebedrijven trainen en verifiëren hun Artifical Intelligence oplossingen voor autonoom rijden. Het is dan met name van belang om zoveel mogelijk gegevens over uiteenlopende omstandigheden te verzamelen, zodat de autonome systemen beter getraind kunnen worden. Op dit moment zijn er slechts enkele bedrijven die ook daadwerkelijk auto’s min of meer zelfstandig laten rijden. Meerdere andere bedrijven ontwikkelen hun technologieën nu nog achter gesloten deuren, om in de nabije toekomst ook zelfrijdende oplossingen aan te kunnen bieden. Verzekeraars zijn daarnaast aan het verkennen hoe ze met de voor hen beschikbare informatie, door middel van bijvoorbeeld incentives, een veiligere verkeerssituatie met minder schade kunnen creëren.

Toegevoegde waarde

Voor zowel leasenemers als -gevers kan big data een meerwaarde bieden. Bijvoorbeeld bij de optimalisatie van de samenstelling en benutting van het wagenpark, of door te anticiperen op verwacht noodzakelijk onderhoud. Daarnaast kan inzicht in persoonlijke statistieken gebruikers ertoe aanzetten hun rijgedrag te verbeteren, vergelijkbaar met de eerder genoemde verzekeraars. Samen levert dit een efficiencyslag op met minder schade, minder brandstofverbruik, minder noodzakelijk onderhoud, en een toegevoegde waarde aan de leaseovereenkomst voor beide partijen.

 

Lees meer over Open Circle Solutions