Riemersma Leasing
Riemersma Leasing
De Waterman 7-a
5215 MX ‘s-Hertogenbosch
+31(0)73 850 47 50 - info@riemersmaleasing.nl
Matchmakers in Mobiliteit

 keyboard_arrow_right

Feestelijke aflevering leaseauto’s aan paraDIGMA Group

Geschreven door op 02-02-2023

paraDIGMA groep is een innovatieve en trendsettende groep van bedrijven, die nauw samenwerken. Zij hebben gezamenlijk als doel om organisaties toekomstbestendig te maken waarbij Duurzame Inzetbaarheid centraal staat. Allen vanuit dezelfde visie en overtuiging: het draait om mensenwerk. Dit maakt dat paraDIGMA kiest voor een mobiliteitsregeling, in plaats van een leaseregeling. Alle medewerkers krijgt hierdoor de mogelijkheid om flexibel invulling te geven aan mobiliteit, dat past bij de persoonlijke situatie en behoefte.

Momenteel werken bij paraDIGMA meer dan 600 medewerkers. De organisatie is sterk groeiend én in ontwikkeling. Daarbij hoort ook een vernieuwend mobiliteitsbeleid. Patrick Kavelaars, salesmanager bij Riemersma Leasing, heeft samen met Mark Menges, HR-adviseur bij paraDIGMA groep het nieuwe mobiliteitsbeleid vormgegeven. Belangrijke uitgangspunten hierin waren duurzaamheid, volop aandacht voor de persoonlijke situatie van de medewerker en keuzemogelijkheden met duidelijke kaders.

Riemersma Leasing kreeg de uitdaging om op korte termijn 50 nieuwe leaseauto’s beschikbaar te hebben voor nieuwe medewerkers van paraDIGMA. Gezien de lange levertijden waar we al eventjes mee te kampen hebben was dit nog niet zo gemakkelijk. Mazda Nederland bood hulp.

Samen met Ard Zweet, Fleetsales bij Mazda Nederland, organiseerden we op 4 januari j.l. de aflevering van 50 nieuwe Mazda’s. We hebben er met z'n allen een feestje van gemaakt. Elke medewerker van paraDIGMA kreeg persoonlijk uitleg over zijn/haar nieuwe leaseauto door medewerkers van Mazda Nederland. Patrick heeft in zijn presentatie onder andere de voordelen van de bestuurdersapp, die Riemersma voor haar berijders heeft ontwikkeld, toegelicht.

We willen paraDIGMA bedanken voor het vertrouwen dat ze ons wederom hebben gegeven en wensen alle bestuurders veel rijplezier.