Internationaal betalingsverkeer SEPA!!

Fiscaal

< naar nieuwsoverzicht

Internationaal betalingsverkeer SEPA!!

De Europese Unie heeft besloten om al het betaalverkeer binnen de Europese Bankenunie te standaardiseren: SEPA. Onderstaand een toelichting.

Wat is SEPA
SEPA staat voor Single Euro Payments Area en daarbinnen moeten alle betalingen in de Eurolanden volgens dezelfde standaarden kunnen worden uitgevoerd. Door zowel in zakelijk als in particulier betalingsverkeer dezelfde afspraken, werkwijzen en rekeningnummers te gaan gebruiken, is er geen verschil meer in communicatie tussen deze landen onderling. De Europese deadline is inmiddels verschoven naar 1 augustus 2014.

Wat gaat u daar als klant van merken
Vanaf heden maken we in onze communicatie en systemen enkel nog gebruik van de nieuwe rekeningnummers: IBAN. Daarnaast betekent SEPA voor u als klant een wijziging in het incassocontract. De oude incassocontracten zijn na 1 augustus 2014 niet meer geldig. Wij gebruiken de nieuwe SEPA-incassocontracten voor al onze klanten en alle oude incassocontracten worden op dit moment vervangen door deze nieuwe SEPA-incassocontracten.

Indien u klant bij ons wordt, krijgt u automatisch bij het aangaan van de overeenkomst de juiste SEPA documenten. Indien u al klant bent, heeft u van ons de benodigde nieuwe SEPA-incassodocumenten met begeleidende brief en instructie ontvangen. De meest gestelde vragen vind u hieronder. Indien u hier het antwoord niet vindt, dan kunt u uw vraag mailen naar info@riemersmaleasing.nl.

FAQ
Wat is SEPA?
SEPA staat voor de Single Euro Payments Area. Alle betaalproducten, zoals de Overschrijving, Acceptgiro en Incasso worden de komende jaren vervangen door producten die voldoen aan de regels voor SEPA. SEPA heeft tot doel om alle eurobetalingen in Europa te standaardiseren zodat er over enkele jaren geen verschil meer is tussen een binnenlandse betaling en een eurobetaling van of naar andere Europese landen

Wat is IBAN?
IBAN staat voor het International Bank Account Number. Dit nummer gaat de huidige rekeningnummers vervangen en bestaat in Nederland uit 18 posities (cijfers en letters). IBAN is essentieel voor de totstandkoming van de SEPA. Een Nederlandse IBAN is het huidige rekeningnummer, voorafgegaan door de landcode NL, een 2-cijferig controlegetal en de (verkorte) naam van bank. Het Nederlandse IBAN ziet er bijvoorbeeld voor rekeningnummer 123456789 als volgt uit: NL89 BANK 0123 4567 89

Wat is BIC?
BIC staat voor Bank Identifier Code. De BIC is een internationale identificatiecode van een bank of bankkantoor. Een BIC bestaat uit 8 of 11 tekens.

Waarom gaat RiemersmaLeasing over op de Bedrijfsincasso (B2B)?
Binnen de SEPA regels worden twee typen incassocontracten onderkend. Eén bedoeld voor Particulieren (Algemene incasso / Core incasso) en één specifiek voor Bedrijven (B2B incasso / Bedrijfsincasso). Aangezien RiemersmaLeasing een zakelijke dienstverlener is met alleen bedrijven als klant zijn wij van de huidige incasso’s naar de SEPA Bedrijfsincasso’s gemigreerd.

Sinds wanneer is RiemersmaLeasing over op SEPA?
RiemersmaLeasing is volop bezig met alle benodigde aanpassingen. Denk hierbij aan aanpassingen in diverse systemen om IBAN te kunnen hanteren, aanpassingen in de incassoprocessen en aanpassingen in onze boekhoudsystemen t.b.v. het aanleveren van betaalbestanden aan onze bank.

Wat heb ik als klant aan SEPA?
Het grootste voordeel van SEPA ligt bij bedrijven die te maken hebben internationale betalingen binnen de Europese Banken Unie. Het betaalverkeer tussen deze landen wordt gestandaardiseerd. Voor bedrijven die voornamelijk op de Nederlandse markt acteren zijn de voordelen beperkt. Het betreffen echter verplichte aanpassingen waar alle bedrijven aan moeten voldoen. Het is daarom van groot belang dat iedereen voor 1 augustus 2014 klaar is met de SEPA aanpassingen.

Waarom is er geen maximumbedrag per incassotransactie opgegeven?
Dit bedrag kan variëren en is vooral afhankelijk van het aantal auto’s dat op enig moment geleaset wordt maar ook van het leaseproduct dat u afneemt. RiemersmaLeasing spreekt met u als klant vooraf af wanneer wij incasseren en u ontvangt altijd een factuur, op basis waarvan u uw bank opdracht kunt geven om het gefactureerde bedrag niet te laten incasseren.

Wie moet de formulieren tekenen?
Het Incassoregistratieformulier dient te worden getekend door de rekeninghouder of een gevolmachtigde.
De Machtiging doorlopende SEPA Incasso Bedrijven dient te worden getekend door de tekenbevoegde(n) volgens de Kamer van Koophandel

NB. De banken keuren veel Incassoregistratieformulieren af vanwege foutieve ondertekening. De banken bekijken wie er bij de bank geregistreerd is om over de rekening te beschikken.
Wanneer de bank het Incassoregistratieformulier niet accepteert, sturen ze deze rechstreeks naar u terug. RiemersmaLeasing wordt daarin niet gekend. Wanneer dit niet tijdig wordt opgelost of hersteld, zal dat resulteren in een foutieve incasso / stornering.
Indien u bankiert bij de Rabobank of de Citibank. Op welke wijze moet de incasso dan geregistreerd worden?
RiemersmaLeasing stelt het op prijs indien u ook het Incassoregistratieformulier tekent en retourneert, maar strikt genomen is dit niet noodzakelijk. Wel is het van belang dat u, via de portal, bij uw bank aangeeft dat RiemersmaLeasing mag incasseren.

Kan ik de SEPA-formulieren ook scannen en mailen?
Als gevolg van de nieuwe regelgeving op dit vlak mogen de banken uitsluitend originele getekende exemplaren van het Incassoregistratieformulier accepteren.

 

Contact

Riemersma Leasing
De Waterman 7-a
5215 MX ‘s-Hertogenbosch

+31(0)73 850 47 50 (Bel mij)

 

Stel je vraag

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.