< naar nieuwsoverzicht

Wij zijn tijdig AVG proof. Vanzelfsprekend

Vanaf 25 mei 2018 treedt de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, in werking. Graag vertellen we welke stappen we al ondernomen hebben met als doel de privacy gevoelige informatie van onze contactpersonen en bestuurders van onze leaseauto’s te beschermen. Eén ding is zeker: wij zijn 25 mei AVG proof! 

Uitgangspunten die we ons bij de start van dit project hebben gesteld:

  • we gaan zorgvuldig om met privacy gevoelige informatie;
  • we zullen deze beschermen;
  • we moeten kunnen aantonen dat we hiermee zorgvuldig omgaan.

Na een grondige ICT check en het in kaart brengen van de processen waarbij wordt gewerkt met privacy gevoelige informatie, werken we verder aan ons beleid. Hierin staat precies omschreven wie wat met deze informatie kan en mag doen. In de komende periode zullen al onze contacten een bericht ontvangen waarin we uitleggen hoe wij vorm geven aan de nieuwe wetgeving.

Heb je vragen over de manier waarop wij omgaan met de AVG?
Heb je vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Harm Pollmann, Manager Operations of met Jan Willem van Leeuwe, financieel manager. Zij geven graag antwoord op je vragen.