Riemersma Leasing
Riemersma Leasing
De Waterman 7-a
5215 MX ‘s-Hertogenbosch
+31(0)73 850 47 50 - info@riemersmaleasing.nl
Matchmakers in Mobiliteit

 keyboard_arrow_right
3001-riemersma-leasing-bijtelling-gaat-omhoog-voor-elektrische-autos.jpg

Bijtelling gaat omhoog voor elektrische auto’s

02-07-2019

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft namens het kabinet het definitieve Klimaatakkoord gepresenteerd. De komende 11 jaar zal flink worden ingezet op het verduurzamen van de mobiliteit. “Het streven is dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Denk daarbij aan waterstof- en elektrische auto’s. Deze auto’s stoten bij het rijden geen broeikasgassen uit, houden onze lucht schoon en brengen minder geluidsoverlast met zich mee. Daarom streeft het kabinet er naar dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn” zo staat te lezen in het klimaatakkoord.

Bijtelling
De bijtelling voor de elektrische auto van de zaak gaat volgend jaar al omhoog van 4% naar 8%. Hierna gaat het percentage in stappen omhoog totdat het in 2026 22% bedraagt. Het lagere bijtellingspercentage geldt ook nog maar tot een cataloguswaarde van € 45.000 in 2020 (2019: € 50.000). Vanaf 2021 wordt dit zelfs € 40.000,-. Deze veranderingen zijn opgenomen in het klimaatakkoord.

Subsidie
Particulieren die een elektrische auto willen kopen komen in aanmerking voor een subsidie. Er werd gesproken over een subsidie van €6.000,-  dat bedrag zou nu teruggebracht worden naar €3.000,-.

Motorrijtuigenbelasting
Ook worden de regels voor de motorrijtuigenbelasting (mrb) rondom emissieloze auto’s aangescherpt. Emissieloze auto’s blijven vrijgesteld van het betalen van de BPM tot en met 2024. In 2025 betalen zij een vaste voet van 360 euro per auto en betalen de bestuurders van deze auto’s een percentage van de mrb van 25 procent. Vanaf 2026 zal dit het volle bedrag worden. De motorrijtuigenbelasting van een auto blijft ongewijzigd. Evenals de accijns op benzine, de dieselaccijns wordt wel verhoogd met 1 cent per 2021 en met 1 cent in 2023

Rekeningrijden
Tot slot komt er een onderzoek naar de invoering van rekeningrijden, gedacht wordt aan 2026, waarbij drie varianten op tafel komen. Eén daarvan is alleen een rekening voor elektrische auto’s die immers niet via de accijns op autobrandstof een bijdrage leveren aan de schatkist. Maar dat rekeningrijden is dus voorlopig niet meer dan een onderzoek.