Riemersma Leasing
Riemersma Leasing
De Waterman 7-a
5215 MX ‘s-Hertogenbosch
+31(0)73 850 47 50 - info@riemersmaleasing.nl
Matchmakers in Mobiliteit

 keyboard_arrow_right
2919-riemersma-leasing-het-groene-wagenpark.jpg

Blog: Het Groene Wagenpark

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een onderwerp van nu, het speelt ook een steeds grote rol voor het imago van een organisatie. De rol van het wagenpark wordt daarbij vaak onderschat. Echter, een groen wagenpark kan ook kosten reduceren. Hoe kunt u een groen wagenpark voor u laten werken?

Ontwikkelingen
Duurzaamheid is de afgelopen jaren een steeds belangrijker begrip geworden. Ondernemers erkennen dan ook dat het wagenpark van invloed is op de perceptie en de beeldvorming van het imago van de organisatie. Mede hierdoor wordt er steeds nauwkeuriger gelet op het wagenpark. Het bewust kiezen voor zuinigere auto’s is een goede ontwikkeling. Ook “het nieuwe rijden” (ondersteund door de Ministeries van Verkeer en Waterstaat, VROM en Economische Zaken), een energiezuinige rijstijl, wordt meer en meer aangemoedigd in organisaties. De groeiende interesse en ondersteuning op het gebied van duurzaamheid is uiteraard deels te danken aan de subsidies die worden verstrekt door de overheid, waardoor het aantrekkelijker wordt voor organisaties om te investeren in een groen wagenpark.

Groene Modellen
Waar valt dan de winst in het wagenpark te behalen? Natuurlijk kan er geïnvesteerd worden in meer plug-in hybriden, zodat de CO2 uitstoot van het wagenpark omlaag gebracht kan worden, maar belangrijker nog, is het aantal benzine modellen terug te brengen. Wanneer een standaardisatie van het wagenpark gerealiseerd wordt kunnen daardoor kosten bespaard worden. Maar wie echt het verschil wil maken moet wel een actief mobiliteitsbeleid voeren. Als je er bovenop zit weet je wat er speelt en kunnen keuzes veranderd worden, waardoor je de kosten kunt beheersen.

Rijgedrag
Leaserijders staan er bekend om dat ze onzuinig rijden, tanken langs de snelweg of bijvoorbeeld erg veel privékilometers maken. Nou zijn er altijd leaserijders die wel opletten, maar de grote groep zorgt ervoor dat de kosten hoog oplopen voor de werkgever. Om kosten te drukken is een goede optie kijken of het aantal kilometers teruggebracht kan worden. Maar hoe zorg je er nou daadwerkelijk voor dat het rijgedrag verandert? Een groen wagenpark creëer je door zuinig rijden en CO2-reductie. Het begint ermee dat je je medewerkers bewust maakt van hun rijgedrag. Laat ze kennis maken met “het nieuwe rijden”. Wat in de praktijk blijkt te werken is om gewenst gedrag te belonen, een bonus voor iedereen die beter rijdt dan de norm. Maar slecht gedrag kan gepaard met de bonus afgerekend worden, wie slechter rijdt dan de norm, die betaalt bij.

Tenslotte, het serieus opnemen van een duurzaamheidsbeleid levert uiteindelijk op. Anders gezegd; groen is poen; duurzaamheid is inmiddels steeds vaker een randvoorwaarde