Riemersma Leasing
Riemersma Leasing
De Waterman 7-a
5215 MX ‘s-Hertogenbosch
+31(0)73 850 47 50 - info@riemersmaleasing.nl
Matchmakers in Mobiliteit

 keyboard_arrow_right
2917-riemersma-leasing-de-behoefte-aan-flexibele.jpg

De behoefte aan flexibele en efficiënte mobiliteit

Anno 2015 werkt ruim de helft van de organisaties volgens Het Nieuwe Werken. Het Nieuwe Werken is een visie waarbij werktijden en de werkplek flexibel worden ingedeeld. Ook omschreven als “het plaats- en tijdonafhankelijk uitvoeren van werkzaamheden”.

Het is een verzamelnaam van diverse manieren van slimmer, efficiënter en effectiever werken. Er wordt gebruik gemaakt van nieuwe technologieën; nieuwe vormen van samenwerking, nieuwe manieren van leidinggeven; er heerst minder hiërarchie; meer eigen verantwoordelijkheid; er wordt meer gedelegeerd en meer overgelaten aan eigen creativiteit en oplossingsgerichtheid, hierdoor is onder andere de behoefte ontstaan aan meer flexibele mobiliteitsconcepten.

Het Nieuwe Werken
Een grote meerderheid van de Nederlandse automobilisten (82%) staat positief tegenover Het Nieuwe Werken, dat blijkt uit onderzoek van mobiliteitsplatform Eileen. Drie op de tien geeft aan al in staat te zijn flexibel om te gaan met werktijden. Een kwart heeft de mogelijkheid om thuis te werken. Dit beïnvloedt het mobiliteitsgedrag. De flexibilisering van werken zorgt voor een verandering van mobiliteitspatronen. De reisinspanningen (o.a. reistijd) van medewerkers nemen af. Automobilisten vinden aan het thuiswerken vooral minder (reis)tijd plezierig, Het Nieuwe Werken maakt reizen minder noodzakelijk en biedt mogelijkheden om files te mijden door buiten de spits te reizen. Dit vraagt om een andere aanpak van mobiliteitsoplossingen, waaronder deelconcepten en mobiliteitsbudgetten.

Keuzevrijheid
In discussies over toekomstige mobiliteit duiken steeds geluiden op dat er een verschuiving optreedt van autobezit naar -gebruik, vooral onder jongeren. Nu blijkt in werkelijkheid dat deze trend nog wel meevalt. Wel is de jongere generatie minder bereid geld te besteden aan het bezit van auto’s. De nieuwe generatie wil plaats- en tijdonafhankelijk werken, het belangrijkste is dat men van A naar B komt, maar dit hoeft niet perse met de leaseauto. Wel staat de auto nog steeds voor vrijheid. Er is een verschuiving te zien van puur autobezit richting een combinatie van fiets, OV en auto(delen). Jongeren denken anders over mobiliteit en autobezit, de auto blijft populair, maar mobiliteitskeuzes moeten flexibeler worden.

Slim werken en slim reizen
De leaseauto blijft populair, ook onder jongeren. Wel zorgt slim werken, tegelijkertijd voor slim reizen. Wanneer medewerkers flexibele werktijden, een flexibele werkplaats, de mogelijkheid om thuis te werken hebben, etc. kunnen zij de drukte van de spits vermijden, of hun tijd efficiënter indelen door de verkorte reistijden.

De auto blijft, maar mobiliteit wordt zeer zeker anders ingedeeld. Veranderende behoeften en het groeiende aantal bedrijven wat Het Nieuwe Werken heeft ingevoerd, vraagt om een passend aanbod van flexibele en efficiënte mobiliteit.

Lees ook: Van bezit naar gebruik, is dat wel zo populair?
Berichtnavigatie