Riemersma Leasing
Riemersma Leasing
De Waterman 7-a
5215 MX ‘s-Hertogenbosch
+31(0)73 850 47 50 - info@riemersmaleasing.nl
Matchmakers in Mobiliteit

 keyboard_arrow_right
2989-riemersma-leasing-nzo.jpg

EV wordt op korte en middellange termijn de norm volgens NZO.

03-10-2019

Voor de elfde keer werd het Nationaal Zakenauto Onderzoek (NZO) uitgevoerd in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen, Automobiel Management en het RDC. Het doel van het onderzoek is om een duidelijk beeld te genereren van trends, ontwikkelingen en voorkeuren op het gebied van zakelijk autogebruik. Het NZO geeft inzicht in wensen en eisen, maatregelen en toetst actuele thema’s en heeft voorspellende waarde.

Het onderzoek is in tweeën gesplitst: een deel voor bedrijven en een deel voor berijders.

Berijders die deelnamen aan de enquête kregen diverse vragen voorgeschoteld zoals o.a. : Welke factoren zijn van invloed op de keuze voor een zakenauto? Welke afwegingen maken werkgever, werknemer en zelfstandige op het gebied van (auto)mobiliteit? En wat zijn de gevolgen daarvan? Wat is de rol van verduurzaming en verkeersveiligheid?

Uit het onderzoek voorspelt men een snelle opkomst EV: In 2025 is 44% van de zakelijke fleet volledig elektrisch. Benzine wordt gezien als transitiebrandstof. Bedrijven zijn behoorlijk positief over volledig elektrische aandrijving en verwachten een snelle acceptatie en een hoge bereidwilligheid om over te stappen. Men verwacht ook een relatief snelle introductie en adaptatie van waterstof/ FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle), maar de voorspellingen hierover zijn iets gematigder (en wellicht realistischer) dan vorig jaar.

De snelle opkomst van BEV’s (Battery Electric Vehicles) gaat in eerste instantie vooral ten koste van diesel, in een later stadium pas ook van benzine.

Download hier het NZO 2019

https://www.riemersmaleasing.nl/wp-content/uploads/2019/10/NZO-2019-1.pdf