Riemersma Leasing
Riemersma Leasing
De Waterman 7-a
5215 MX ‘s-Hertogenbosch
+31(0)73 850 47 50 - info@riemersmaleasing.nl
Matchmakers in Mobiliteit

 keyboard_arrow_right
2799-riemersma-leasing-klimaatakkoord-raakt-mogelijk-de-ev-bijtelling.jpg

Klimaatakkoord raakt mogelijk de EV bijtelling

Zoals aangekondigd heeft het Kabinet afgelopen vrijdag haar Klimaatakkoord wereldkundig gemaakt. Met een 237 pagina’s dik document, oké dan wel inclusief kaft en inhoudsopgaven, haalt Nederland de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs. Aldus het Kabinet.

Naar verwachting zal er de komende tijd veel over gediscussieerd en/of geschreven worden. Ook moet dit akkoord nog door de de Tweede – en de Eerste Kamer, dus een definitief akkoord is het nog zeker niet.

Toch is het goed om alvast te weten wat dit voor de zakelijke rijder kan gaan betekenen. Onderstaand een opsomming van de belangrijkste punten:

De stimulering van elektrische auto’s wordt sneller afgebouwd. Zo zal de fiscale bijtelling de komende jaren snel worden verhoogd
–    2020 – 8%
–    2021 – 12%
–    2022 – 16%
–    2025 – 17%
–    2026 – 22%
Ook zal vanaf volgend jaar al 22% bijtelling worden gerekend over de waarde na € 45.000,- en het jaar daarop vanaf € 40.000,- (nu € 50.000,-)
De korting op de motorrijtuigenbelasting van EV’s vervalt na 2025
Per 2026 mogen we een vorm van rekeningrijden verwachten
De Milieu Investeringsaftrek (MIA) voor personenauto’s stopt per 1 januari 2020
Door het vervroegd invoeren van 8% bijtelling op elektrische auto’s is de kans groot dat er een run ontstaat op modellen die dit jaar nog op kenteken kunnen worden gezet. Dit effect zagen we ook tijdens de overgang van 14% naar 22%.

Zolang er onder dit akkoord geen handtekening staat, is er echter nog niks besloten. Het is te verwachten dat tijdens Prinsjesdag de definitieve plannen worden gepresenteerd. Wij zullen het vervolg nauwlettend volgen en je bij belangrijke ontwikkelingen op de hoogte brengen. Wil je op safe spelen en nu nog profiteren van 4% bijtelling alsmede de MIA korting, onze specialisten kunnen je hierin adviseren.