Riemersma Leasing
Riemersma Leasing
De Waterman 7-a
5215 MX ‘s-Hertogenbosch
+31(0)73 850 47 50 - info@riemersmaleasing.nl
Matchmakers in Mobiliteit

 keyboard_arrow_right

Privacy verklaring

Dit document is opgesteld om het privacy beleid van Riemersma Leasing B.V. (hierna Riemersma) te verduidelijken aan personen en zakenpartners. Het privacy beleid is ook op de website van Riemersma geplaatst voor iedereen die graag meer wil weten over hoe Riemersma omgaat met persoonsgegevens en privacy. Daarom is ervoor gekozen om geen, of zo weinig mogelijk, juridische taal te gebruiken, zodat de producten toegankelijk en begrijpelijk zijn voor iedereen.

Het privacy beleid is een kader waarin wordt aangegeven aan welke principes Riemersma zich houdt en laat zien hoe Riemersma met privacy, en met name de wet, omgaat.

Dit privacy beleid is vastgesteld door de directie van Riemersma. Het beleid wordt periodiek geëvalueerd en indien nodig herzien. Aanpassingen van dit beleid worden verwerkt in dit document, dat op de website beschikbaar is.

Als je naar aanleiding van dit document vragen hebt, of advies wilt over de AVG of jouw privacy in het algemeen dan kan je je vragen stellen via het e-mailadres privacy@riemersmaleasing.nl.

Vastgesteld: 8 juni 2022

Download hier de PDF

Vanzelfsprekend is de toepasbare wet- en regelgeving altijd leidend en kunnen er geen rechten worden ontleend aan dit document.