Privacybeleid: voorwoord en gebruiksaanwijzing

  • Dit document is opgesteld om het privacy beleid van Riemersma Leasing B.V. (hierna Riemersma) te verduidelijken aan personen en zakenpartners. Het privacy beleid is ook op de website van Riemersma geplaatst voor iedereen die graag meer wil weten over hoe Riemersma omgaat met persoonsgegevens en privacy. Er is daarom gekozen om geen, of zo weinig mogelijk, juridische taal te gebruiken zodat de producten toegankelijk en begrijpelijk zijn voor iedereen.
  • Het privacybeleid is een kader waarin wordt aangegeven aan welke principes Riemersma zich houdt en laat zien hoe Riemersma met privacy, en met name de wet, omgaat.
  • Dit privacybeleid is vastgesteld door de directie van Riemersma. Het beleid wordt periodiek geëvalueerd en indien nodig herzien. Aanpassingen van dit beleid worden verwerkt in dit document, dat op de website beschikbaar is.
  • Indien u naar aanleiding van dit document vragen heeft, of advies wilt over de AVG of uw privacy in het algemeen dan kunt u uw vragen stellen via het e-mailadres info@riemersmaleasing.nl.

Vastgesteld: 8 juni 2020

Download hier de PDF

Vanzelfsprekend is de toepasbare wet- en regelgeving altijd leidend en kunnen er geen rechten ontleend worden aan dit document.